logomap
BRF-Bellman, Bellmansgatan 98, 754 26 Uppsala Tel: 018 - 21 40 52 Fax: 018 - 24 26 22 E-post: brf@brf-bellman.se

Välkommen till Brf Bellman

En bostadsrättsförening i Uppsala

Här kommer ni att hitta information om BRF Bellman, en bostadsrättsförening i Uppsala. Det finns information om hur det är att bo i vår bostadsrättsförening, närservicen kring lägenheterna, vår styrelse samt annan statistik.

Bostadsrättsföreningen Bellman byggdes 1965-69. Området ligger i omedelbar närhet till det sammanhängande natur- och strövområde som via von Bahrska häcken sträcker sig ut mot Gamla Uppsala och Gränby. Bostadsrätterna är fördelade på 17 hus med tillsammans 396 lägenheter. Här finns ca 300 träd och buskar.

© BRF Bellman | Webbproducent: Galax webb