logomap
BRF-Bellman, Bellmansgatan 98, 754 26 Uppsala Tel: 018 - 21 40 52 Fax: 018 - 24 26 22 E-post: brf@brf-bellman.se

Ordningsregler

Ordningsregler

För vår gemensamma trevnad och trivsel har styrelsen sammanställt några ordningsregler att tänka på.

Ladda ner PDF-filen>>

Vad gäller vid störning>>

Det åligger Brf Bellmans medlemmar:

 • att betala månadsavgiften i förskott senast sista vardag före den månad avgiften avser
 • att väl akta och vårda föreningens egendom
 • att om det uppstår skada av sådan art att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbartkontakta fastighetsskötare eller någon i styrelsen.
 • att förändringar av VVS-, el-, ventilationssystem och bärande väggar ej får vidtagas utan styrelsens tillstånd.
 • att hålla entrédörren stängd samt inte lämna dörr till källarutrymme olåst
 • att inte lämna vattenkran öppen, i synnerhet inte om vattnet är avstängt centralt
 • att vid längre bortvaro stänga vattenkranar till disk- och tvättmaskiner.
 • att undvika störande verksamhet mellan 22.00-07.00
 • att inte piska eller skaka mattor, kläder eller liknande på balkongen utan endast vid piskställning-dock inte mellan 22.00-07.00
 • att inte placera cyklar, leksaker, torkmattor och andra saker i trapphus eller källargångar.
 • att följa anvisningarna för källsortering av sopor och dessutom slå in soporna väl,att placera skrymmande avfall i föreningens sopcontainer. OBS ej elsopor.
 • att respektera att tvättstugorna endast får användas av boende i föreningen och endast för eget behovatt noga städa tvättstugan efter användning och följa anvisningarna för tvättstugan.att inte utföra färgning av textilier i tvättstugans tvättmaskiner.
 • att observera parkeringsförbud
 • att hålla ordning och städat i förhyrt garage och/eller på p-plats.
 • att inte rasta hundar inom föreningens område.
 • att inte ha lösspringande katter inom föreningens område.
 • att se till att paraboler/radioantenner monteras på sådant sätt att de inte vid något tillfälle sticker ut utanför balkongräcket.
 • att inte använda utomhusgrillar på balkongen.
 • att själva tillse att miljöfarligt avfall såsom t ex bilbatterier, el- och elektronikartiklar mm lämnatill någon av kommunens miljöstationer.
 • att följa föreskrifter och anvisningar som ges av styrelsen.
© BRF Bellman | Webbproducent: Galax webb