logomap
BRF-Bellman, Bellmansgatan 98, 754 26 Uppsala Tel: 018 - 21 40 52 Fax: 018 - 24 26 22 E-post: brf@brf-bellman.se

Föreningen har ett kollektivt avtal med Com Hem gällande bredband, tv och telefoni. Kostnaderna för telefonin står den enskilde medlemmen för.

Vid frågor rörande Bredband , Tv och telefoni  gäller numera att i första hand kontakta Com Hems kundservice på telefon 90222.

http://www.comhem.se/

© BRF Bellman | Webbproducent: Galax webb