För mäklare

Här har vi sammanfattat information för mäklare och inför försäljning

Vanliga frågor från och svar.

Byggnadsår : Brf Bellman färdigställdes 1967-1968

I månadsavgiften ingår : Värme, Vatten, Tvättstuga och källarförråd

TV, Internet och IP-telefoni ingår i månadsavgiften : Via  Tele2.

TV:  Ca 21 kanaler,

Internet: 500/500 samt abonnemangsavgiften vid beställning av IP-telefoni.

IMD för El : Innebär att föreningen köper in El och sedan debiterar medlem utifrån uppmätt förbrukning. Medlem slipper den fasta abonnemangsavgiften

Parkeringsplats: inkl. el 200:-/månad. Kötid c:a 3 månader.

Garageplats: inkl. el 450:-/mån. Kötid c:a 2 år.

Antal lägenheter:  396 , alla utom en som Bostadsrätt

Förvaltare : Simpleko AB, Ljusbärargatan 2 , Box 307, 751 05 Uppsala, Tfn. 018-66 01 60

Överlåtelseavgift: Ja , 2,5% av Pbb, betalas av köparen

Pantsättningsavgift : Ja, 1 % av Pbb

Inre reparationsfond : finns ej.

Föreningens gemensamma reparationer: redovisas i separat länk under Boendeinfo

Radonmätning: genomförd och godkänd.

Energideklaration: genomförd och anslagen i resp. trappuppgång

Reparationer: I nuläget inga större reparationer planerade.

Avgiftsförändringar: Höjning av grundavgiften med 4 % från januari 2023

Andrahandsupplåtelser: Föreningen är restriktiv vad gäller andrahandsupplåtelser.

Delägarskap: Minsta delägarskap 25 %. Inkomstprövning för medlemskap skall visa att varje medlem(delägare) solidariskt skall ( var och en för sig ) kunna stå för månadsavgiften (hyran).

Nyckelhantering: sköts internt och brev utgår till säljare och köpare hur detta administreras.

Kontaktperson: Anders Sävborg  070-5568558

Uppdaterat 2023-01-26