Meddelanden

Information från föreningen till våra medlemmar

Vattenavstängning

Tisdag 9 Juli mellan ca: 7:00 till 10:00 på grund av byte av mätare och pump. Avser både Varm- och Kallvatten. Styrelsen.