Meddelanden

Information från föreningen till våra medlemmar

Extra föreningsstämma

Glöm inte den extra föreningsstämman den 18 november kl 19 i Lötenkyrkan Ärende : Beslut angående införande av IMD (indviduell mätning och debitering) av el.