logomap
BRF-Bellman, Bellmansgatan 98, 754 26 Uppsala Tel: 018 - 21 40 52 Fax: 018 - 24 26 22 E-post: brf@brf-bellman.se

Om något händer

Om något händer...

Här följer en checklista för vad du ska göra om något hänt som gör att du behöver hjälp

_______________________________________________________________

VARDAGAR 08.00 - 16.00

Alla typer av fel

Ring relitajouren 018-155155 som tar kontakt med fastighetsskötaren.
Gäller så väl akuta fel som andra åtgärder.

Om du ej har möjlighet att ringa Relita under dagtid och ärendet inte brådskar,
ring Brf Bellmans telefonsvarare, 018-21 40 52 som avlyssnas varje vardagsmorgon ca kl 08.00

__________________________________________________________________________

ÖVRIG TID

Kvällar och helger (dock ej nattetid 21.00 - 08.00)

Akuta fel
Ring
i första hand någon i föreningens styrelse som tar vidare kontakt med jourföretag för åtgärd.

Gäller under icke arbetstid. Om ingen i styrelsen är anträffbar, se ”I absoluta nödfall”.
Styrelseledamöterna har nyckel till el-centralerna där huvudsäkringarna finns.

Styrelsen

Anders Sävborg

Bg 112

070-5568558

Johan Bergström

Bg 70

070-5877343

Ann-Sofi Karlsson

Bg 88

070-6583145

Helena Jonsson

Bg 98

073-9996558

Ivan  Gosijer

Bg 142

070-6555462

Britt-Marie Rosén

Bg 114

073-3291492

Jan Fritzell

Bg 78

070-6250285

Pelle Ahlberg

Bg 78

070-7958570

Lasse Lindholm

Bg 156

070-6997366

Lisa Landerhjälm

Bg  146

073-3341445

__________________________________________________________________________

I ABSOLUTA NÖDFALL

Om ingen i styrelsen kan nås eller mellan klockan 21.00 – 08.00, ring relita jour nummer telefon 018-155155 gäller även vid inbrott, störningar m.m.

__________________________________________________________________________

© BRF Bellman | Webbproducent: Galax webb