Stadgar

Här hittar ni allt om våra stadgar i PDF-format.

Ladda ner Stadga 2014 v5 (pdf) här!

Innehåll

Sida:

3 Föreningens firma och ändamål
3 Särskilda bestämmelser
3 Räkenskapsår
3 Medlemskap
4 Avgifter
5 Avsättningar och användning av årsvinst
5 Styrelse och revisor
6 Föreningsstämma
8 Upplåtelse och övergång av bostadsrätt
10 Avsägelse av bostadsrätt
10 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
15 Övriga bestämmelser