Tv bredband och telefoni

Föreningen har ett kollektivt avtal med Tele 2 gällande bredband, tv och telefoni. Kostnaderna för telefonin står den enskilde medlemmen för.

Vid frågor rörande Bredband , Tv och telefoni  gäller numera att i första hand kontakta Tele 2 kundservice på telefon 90222.

http://www.tele2.se/