Tv bredband och telefoni

Föreningen har ett kollektivt avtal med Com Hem gällande bredband, tv och telefoni. Kostnaderna för telefonin står den enskilde medlemmen för.

Vid frågor rörande Bredband , Tv och telefoni  gäller numera att i första hand kontakta Com Hems kundservice på telefon 90222.

http://www.comhem.se/